2 Taxatie

Taxaties


Heeft u een taxatierapport nodig voor de aan- of verkoop van een woning of gaat u misschien uw bestaande hypotheek oversluiten of een nieuwe hypotheek aanvragen? Daarnaast zijn er nog een tal van situaties denkbaar waarvoor het van belang is dat de waarde van het object door een deskundige wordt vastgesteld en wordt vastgelegd in een taxatierapport. Aangezien het incorrect inschatten van de waarde zeer vergaande consequenties voor u als particulier alsmede voor bijvoorbeeld de bankinstelling kan hebben, is het van belang dat u gaat voor deskundigheid, kwaliteit en objectiviteit.

Er zijn vele redenen om een woning te taxeren:

• hypotheekaanvraag
• verkoopbeslissing
• aankoopbeslissing
• scheiding
• verbouwing

575

  • Rekenen wij voor een gevalideerd taxatierapport, tarief is inclusief kadastrale kosten, opvragen bestemmingsplan.
    en validatiekosten NWWI.

Indien sprake is van één of meerdere appartementsrechten of van erfpachtsrecht komt hier per recht een bedrag van € 75,- bij.
Ook als u een geplande verbouwing mee wilt laten taxeren, dan kan dit. Ook hiervoor geldt een opslag op het tarief van € 75,-.

* toeslag taxatierapport met verbouwing € 75,-

* toeslag inmeten conform NEN 2580 meetinstructie € 90,-

* Toeslag appartement, erfpacht € 75,-

* Toelag spoedtaxatie € 75,-

* Gecombineerde taxatie of speciale eisen in overleg.

Alle bedragen zijn inclusief BTW

"De beste hypotheek, is geen hypotheek"

Benieuwd?

Call Now